Transparència

3. GESTIÓ ECONÒMICA/3.2. GESTIÓ ECONÒMICA/3.2.2. TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS