Transparència

2. ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA/2.2. NORMATIVA, PLANS I PROGRAMES/2.2.4. CALENDARI I PADRONS FISCALS